SPEDOS s.r.o. - komplexní služby a poradenství v oblasti spedice a inženýrské činnosti

O firmě

Firma SPEDOS s.r.o. pracuje již od roku 1994 v oblasti spedice a inženýrské činnosti.

Spedice

  • poskytování komplexních služeb v oblasti mezinárodní i tuzemské dopravy zboží
  • zajišťování služeb celní deklarace a celního řízení pro smluvní partnery
  • letecká, silniční, železniční a námořní přeprava,
  • informační technologie v oboru spedice a logistika,
  • poradenství v oblasti dopravy
  • zajišťování celovozových a dokládkových přeprav vozidly v tonáži 0,5 - 24 t v oblasti celé Evropy, přeprava zboží do oblasti zemí bývalého SNS v hmotnosti max. 20 t jediného nákladu v silniční dopravě, po železnici volně loženého či v kontejnerech ve spolupráci s přímými dopravci a monitoringem průběhu přepravy, zajišťování přepravy zboží sběrnou službou z a do celé Evropy, námořní kontejnerová přeprava do celého světa s renomovanými rejdařskými společnostmi,
  • letecké přeprava kusových zásilek,
  • zajištění krátkodobého skladování zboží a provoz skladů.

Inženýrská činnost

  • inženýrská činnost v investiční výstavbě, návrhy řešení logistických areálů,
  • komplexní spolupráce s investory ve fázi investičního záměru, projektové přípravy, vedení staveb, kolaudace a uvedení do trvalého provozu,
  • zpracování závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby a zpracování manuálů budoucího provozu,
  • spolupráce s kvalifikovanými projekčními kancelářemi a zhotoviteli staveb.

Výpis z Obchodního rejstříku

ŽHAVÁ AKTUALITA

25.05.2017

Další novinky zde.Kontakty

tel.: 241 402 569
mobil: 603 820 869
fax: 241 403 818
e-mail:
pp.spedos@volny.cz
webmaster@spedos.net

Provozní doba

Pondělí - pátek
8:00 - 16:00